Đã Đóng

Urgent Business Applications

Se realizan Gestiones Ultrarapidas de emergencia para su negocio. Windows - Unix Sco - Linux - Sculptor 4GL.

Breakneck Steps are made emergency for your business. Windows - Sco Unix - Linux - Sculptor 4GL.

Kỹ năng: Hợp đồng

Xem thêm: sculptor 4gl, linux business, linux contracts, windows applications, sculptor, applications windows, 4gl, blat lapidot business applications, design business applications, urgent business cards, business applications

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barcelona, Spain

Mã Dự Án: #1724013

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

pradeep0074

I am a law graduate, just passed out and good at contracts

$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0