Đã Đóng

Urgent Business Applications

Se realizan Gestiones Ultrarapidas de emergencia para su negocio. Windows - Unix Sco - Linux - Sculptor 4GL.

Breakneck Steps are made emergency for your business. Windows - Sco Unix - Linux - Sculptor 4GL.

Kĩ năng: Hợp đồng

Xem nhiều hơn: sculptor 4gl, linux for business, linux contracts, Windows applications, Sculptor, applications windows, custom php applications business catalyst, 4gl, business visa india outbound architecture diagrams web applications, business information systems applications essay, blat lapidot business applications, online applications developer business plan, design business applications, urgent business plan urgent care medical, urgent business cards, business applications

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barcelona, Spain

ID dự án: #1724013

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

pradeep0074

I am a law graduate, just passed out and good at contracts

$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0