Kitchen staff

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Looking for kitchen staff

Pizza chef

Salad chef

Dishwasher

waitress and waiter for a busy italian restaurant in Knightsbridge sw3 area next to Harrods Store

full time &

part time

Nấu ăn và công thức nấu ăn Phòng bếp Food Safety Lao động phổ thông Haute Cuisine Local Job Odd Jobs

ID dự án: #37227303

Về dự án

1 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: London, United Kingdom

1 freelancer đang chào giá trung bình £17 cho công việc này

joyciedm

Dear client, I am interested in the position of dishwasher. Please feel free to reach out to discuss the details. Cheers, Joycie

£17 GBP / giờ
(1 Nhận xét)
0.4