Profile công ty xây dựng

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tư vấn, edit nội dung và dàn trang thiết kế bộ Profile của công ty chuyên lĩnh vực xây dựng.

Thể hiện tính chuyên nghiệp của profile, nêu bật được quy mô, cơ cấu tổ chức, năng lực và lĩnh vực hoạt động, các thành tựu công ty đã đạt được.

Copy Editing Thiết kế đồ họa Adobe InDesign Photoshop

ID dự án: #23078158

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$359 cho công việc này

MagicArt178

Hello YES I CAN DO BEST FOR YOU AS I HAVE DONE SO MANY PROJECTS OF GRAPHICS I have read Your project description regarding Construction company profile DESIGN . Design # Work On Time # Within Budget # Attention to cu Thêm

$260 USD trong 1 ngày
(221 Nhận xét)
6.7
ArtLand412

Hi , I have read all detail regardingCOMPANY PROFILE DESIGN. I AM CURRENTLY WORKING ON 30 PAGES CP DESIGN I CAN DO BEST LAYOUT FOR IT AND BEST QUALITY OF IMAGES SO IT WILL LOOK BEST.. I WILL DO BEST IN FEW TIME PERIOD Thêm

$280 USD trong 2 ngày
(307 Nhận xét)
6.7
GraphicLand12

Hello (EXPERT IN COMPANY PROFILE DESIGN) I have read Your project description regarding that need design Construction company profile i am an experienced graphic designer and would like to use my skills and Thêm

$255 USD trong 2 ngày
(243 Nhận xét)
6.3
nvantruc

Vừa là một người làm thiết kế nội thất và thiết kế đồ họa. Profile của công ty là một phần quan trọng trong hồ sơ đấu thầu. Tôi đã từng làm việc trong môi trường xây dựng và kiến trúc, nên tôi tin mình có thể hoàn thà Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0