Đã Đóng

Profile công ty xây dựng

5 freelancer chào giá trung bình$359 cho công việc này

ArtLand412

Hi , I have read all detail regardingCOMPANY PROFILE DESIGN. I AM CURRENTLY WORKING ON 30 PAGES CP DESIGN I CAN DO BEST LAYOUT FOR IT AND BEST QUALITY OF IMAGES SO IT WILL LOOK BEST.. I WILL DO BEST IN FEW TIME PERIOD Thêm

$280 USD trong 2 ngày
(307 Nhận xét)
6.7
MagicArt178

Hello YES I CAN DO BEST FOR YOU AS I HAVE DONE SO MANY PROJECTS OF GRAPHICS I have read Your project description regarding Construction company profile DESIGN . Design # Work On Time # Within Budget # Attention to cu Thêm

$260 USD trong 1 ngày
(221 Nhận xét)
6.7
GraphicLand12

Hello (EXPERT IN COMPANY PROFILE DESIGN) I have read Your project description regarding that need design Construction company profile i am an experienced graphic designer and would like to use my skills and Thêm

$255 USD trong 2 ngày
(243 Nhận xét)
6.3
Swatintf

Hello I have read Your project description and I found it quite interesting. I am an experienced graphic designer and have excellent knowledge of adobe photoshop,Illustrator,Figma,coral etc.I would like to use my sk Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
2.8
nvantruc

Vừa là một người làm thiết kế nội thất và thiết kế đồ họa. Profile của công ty là một phần quan trọng trong hồ sơ đấu thầu. Tôi đã từng làm việc trong môi trường xây dựng và kiến trúc, nên tôi tin mình có thể hoàn thà Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0