Còn mở

Freelancer Has to type From Image files to Notepad files...100 images will be given... -- 2

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là ₹5793 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

You have to type from image file to Notepad file and the typing speed should be excellent otherwise you won't be able to complete the project in time..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online