Đã Đóng

Online Job

Involves typing or poetry writing. Online jobs at flexible time

Kỹ năng: Đánh máy, Viết bài qua mạng, Nhà thơ, Thơ ca

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #14674654

3 freelancer đang chào giá trung bình $53703 cho công việc này

$55555 AUD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mustafaaboalatta

I am a creative writer. I do write poems specially about love. Relevant Skills and Experience Please contact me for a sample Proposed Milestones $50000 AUD - for job

$50000 AUD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0
Dbickford5

I would work with you in order to provide you with the content that you were looking for. Relevant Skills and Experience I have an MFA in creative writing from Boise State University and I have published my own work. Thêm

$55555 AUD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0