Đã đóng

Type & Edit ~150 Pages - US Based Necessary

Dự án này đã được trao cho gempet69 với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I have about 150 pages that an older gentleman has written about a history subject. This is a personal project for him and he is very passionate about it. However, he did not save the file and so now we have about 150 pages that need to be type and spelling / grammar fixed. Need someone in the United States as I would need to mail this book to them and then they can go about typing and editing the work. Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online