Đang Thực Hiện

data entry

Được trao cho:

jhmandos17

I am interested to work with you Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $1002 cho công việc này

ghadaelassaly

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
EngrCivil

A proposal has not yet been provided

$759 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0