Đang Thực Hiện

data entry

I need someone to copy information from some websites. Copy information from other website

Kỹ năng: Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng

Xem thêm: data entry work need, data entry worker need, data entry clark need, data entry workers need, data entry operator need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14813889

Đã trao cho:

jhmandos17

I am interested to work with you Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $1002 cho công việc này

ghadaelassaly

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
EngrCivil

A proposal has not yet been provided

$759 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0