Đang Thực Hiện

mailing labels

This project is inputing 1700 addresses into a mailing label sheet on microsoft word

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: typing labels, microsoft word 2011, labels word, mailing labels, designs project microsoft word

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) MIDLAND, United States

Mã Dự Án: #1033328

Đã trao cho:

Kamalkishover

Pls check PM

$50 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

diamond247

Check the PM.

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1