Đang Thực Hiện

Re-type legal document

I have a scanned legal document which I want replicated in MS word.

See attached file.

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: type scanned, re type, legal, legal typing, scanned file word, scanned copy, scanned file, scanned copy typing, scanned typing, type scanned file, scanned copy word, copy attached, type pdf file word, file type, replicated, typing legal, scanned type

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) BRIGHTON EAST, Australia

Mã Dự Án: #1020588

Đã trao cho:

Nidagold

Hello....Ready to start....Let's check my PM....Thanks....(((((((Nidagold))))))))

$30 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
4.6

12 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

mimirabb

I am ready for you. Please check PM for attractive Bid. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.5
haseeb0

let me do this.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Aysha23

i can prove myself to be eligible for this project. See my PM please!

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asaduzzamansohel

Please check ur PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tartcorn

Please check PM, Thanks.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bodentse

am interested....thank you...

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
DefOld

Ready to make it for you Quickly and cheaply

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fahadze

let start now. send me datials.

$34 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rlatif

i can do it easily

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
addyforhire

I am very interested in your project. Kindly check PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kaikoi

i am very much willing to work with you..i can finish the job a.s.a.p... it's my pleasure to work with you... have a nice day

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0