Đang Thực Hiện

11-15 for Thes only

Next 5 websites for Thes only. Good work so far. Write the next 5 websites content. Delivered in seven days .

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo

Xem thêm: thes, traduccion seven days espa, seven days creation swf, seven days roster work, baby poem seven days, seven days translation italian

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Taupiri, New Zealand

Mã Dự Án: #1645625

Đã trao cho:

thesa

Thanks for this project, Charles.

$40 NZD trong 7 ngày
(425 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

hiraijaz119

i can do this

$100 NZD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0