Đã Hủy

arsalangohar Private Project

Pls bid $50 here

Kỹ năng: Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: hilumeoka2000, private hilumeoka2000, project private villa, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Owerri, Nigeria

Mã Dự Án: #1016084

6 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

abbasnasir

please chek pmb.i want to chat with you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zahurulphysics

Dear sir, I want to go with your project. Thanks.

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aditsubba

i can do this.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kanishka11

I am new user to freelancer. But I have the capability to write articles in English very well. Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sheylumboy

hi sir. i'm new at freelancer but i know i can do the job. i hope you try my services.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Msalih

yes please send me details

$50 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0