Đã Trao

Article Job For Bei Maniago Only - Total 10,000 Words

Article Job For Bei Maniago Only - Total 10,000 Words

Due on or before 5th July 2012

Any questions please ask

Thanks :)

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting, Đọc bông

Xem thêm: job questions, job for , bei, article job, article 000 words, 000 words, articles 000 words, total, menshealth, job word article writing, job simple article, job hiring article, job rediger article, job freelancer article, job market article writing, job stress article, job outsourcing article writing, bei maniago, maniago

Về Bên Thuê:
( 83 nhận xét ) uckfield, United Kingdom

Mã Dự Án: #1718638

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

beimaniago

Thanks for the project. :)

$150 USD trong 10 ngày
(1457 Đánh Giá)
9.1
emafatimah

Ready for the job and details please.

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0