Đã hoàn thành

Benheavens7 Private Project 1

Được trao cho:

Benheavens7

Ok please accept my bid

$50 USD trong 5 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

rakichowdhury

experienced, please check PM.

$50 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
CosminN

Alright, sir, put me to the test and let's start this. I can show you lots of samples or my CV. I am really looking forward to hearing from you. Cosmin

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rasel11

Dear Sir, i have a strong believe on my self that i am capable enough to complete the task according to your requirement.

$48 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0