Đang Thực Hiện

heilwriter Private Project

Pls bid $50 here

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: hilumeoka2000, private hilumeoka2000, project private villa, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Owerri, Nigeria

Mã Dự Án: #1027559

Đã trao cho:

heilwriter

Bid placed as desired, please.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

joannearenas

I'm interested in this project but I need the details. thanks!

$60 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2
kinara1234

I can work on this project .Do explain it to me. Thank you

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hudatalla

I need more details to start

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
didack

am ready to commence

$60 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0