Đã hoàn thành

heilwriter Private Project

Được trao cho:

heilwriter

Bid placed as desired, please.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

joannearenas

I'm interested in this project but I need the details. thanks!

$60 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
kinara1234

I can work on this project .Do explain it to me. Thank you

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hudatalla

I need more details to start

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
didack

am ready to commence

$60 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0