Đang Thực Hiện

mestoyz Private Project

Pls bid $50 here

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: hilumeoka2000, mestoyz, private hilumeoka2000, project private villa, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Owerri, Nigeria

Mã Dự Án: #1008237

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

mestoyz

Thanx for your invitation.

$50 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8
mikime2010

Please give me a chance i just started freelancing and i am willing to work. I just need a chance to prove myself

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fuegoinfo

We are looking forward to start the project.

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0