Đang Thực Hiện

privat project 4 for BeccaCobahm only

privat project !! freelancer BeccaCobahm only !!!

Need write many post

other freelancers don't bid please

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: bid project freelancer, alexeigold, post project freelancers, articles write project, bid freelancers, joomla project privat, privat project, privat

Về Bên Thuê:
( 72 nhận xét ) Kiev, Canada

Mã Dự Án: #1666854

Đã trao cho:

BeccaCobahm

Hi Alex and thanks ever so much for the private project. I agree to write posts and comments as previously agreed. It is a pleasure to work with you again - Becca

$250 USD trong 28 ngày
(5 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

Atikur09

Sir; I have attached the following instruction in another MB.......

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0