Đang Thực Hiện

Project for daemhan 040711

Project for daemhan only

Kỹ năng: Article Writing, Viết quảng cáo

Xem thêm: project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1015069

Đã trao cho:

daemhan

As per conversation.

$150 USD trong 14 ngày
(18 Đánh Giá)
4.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $124 cho công việc này

aditsubba

i can do it.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ruvini88

I can help you

$90 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
supramani1994

just give the job and it is done.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nikeskhanal

hello i can do this job perfectly. please forward the project and i promise a good job. is waiting for ur positive response

$150 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0