Đã hoàn thành

sdk2788 pac home project

Được trao cho:

sdk2788

As discussed. Thank you!

$30 USD trong 1 ngày
(411 Đánh Giá)
7.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $112 cho công việc này

char6el

i'm a freelancer who have a lot of free times and can access the internet for long hours per day. For this i can finish the project in less times and no faults. Regards; CHARBEL.

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jobchix

count me in on this please

$150 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.1
jbaryal

Dear sir, check PMB for details....

$150 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
maleesha119

hell yeah lets do it!! one day only ... :)

$150 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0