Đang Thực Hiện

LOGO DESIGN/CATALOG DESIGN

Need a LOGO and a CATALOG DESIGNED.

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Viết quảng cáo, Thiết kế logo

Xem thêm: logo catalog, logo c, catalog design, catalog logo, logo design banner , need logo banner, banner designed, need catalog design, need catalog, catalog copywriting, need banner logo, copywriting logo, banner copywriting

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Santa Clara, United States

Mã Dự Án: #1610

Đã trao cho:

CleverLdy

3 days total once I get all specs and images! ;)

$75 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5