Đã hoàn thành

Creative Article Writer

I have a complex article that I need someone to compose. This article needs to be extremely creative and technically written, however, it needs to be formatted in a specific way. This job will be easy if you're very creative with words and know how to use an excel spreadsheet.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Viết quảng cáo, Viết kĩ thuật

Xem nhiều hơn: writer creative writer job, creative writer job, how to compose an article, how to be creative writer, creative job, creative words article, creative blog, will compose, compose article, creative blog writer, story writer using specific words, creative article writer, need someone compose, article needs written, creative words, complex excel spreadsheet, words easy job, monterey, words creative, creative copywriting, blog excel spreadsheet, writer article 2000 words pay, creative article, really easy job, easy job posting

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Studio City, United States

ID dự án: #1671480

Được trao cho:

nemanjaboskov

Here is my bid. Thanks.

$30 USD trong 2 ngày
(59 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

siddhi04

Sir, Please refer your PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0