Đã hoàn thành

I'm looking for talented writers

I'm looking for talented writers to write articles and blog style content.

I need 15 articles to start immediately. More will be given on successful completion of 15 articles.

The completed article should:

300-500 words

You can write about :

web design

e-commerce

web development

software development

Kỹ năng: Article Writing, Blog, Viết quảng cáo

Xem thêm: writers software, web design software writers, web content writers blog, successful article writers, looking for web development, looking for talented writers, looking for article writers, e writers, content development writers, blog looking for writers, article for web development, blog style web design, software writers, n m e, m, m&e, looking for writers for blog, looking for content writers, looking for blog writers, write blog style article, software development articles, looking 300, write content web development, looking talented, article talented

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1070344

Đã trao cho:

Sigmaanddelta

Very interested, kindly check PM for more details. Regards

$45 USD trong 3 ngày
(88 Đánh Giá)
6.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

rstanmoy

Hi, my bid is for 15 articles. Check pm for more details

$30 USD trong 4 ngày
(348 Đánh Giá)
7.6
rajivb

Please refer PM. Thanks!

$125 USD trong 10 ngày
(194 Đánh Giá)
6.7
patsp

Please check your PM board for details of bid. Thanks

$30 USD trong 3 ngày
(40 Đánh Giá)
5.6
bluepenpivot

I can do an excellent job for you. Please check pm.

$45 USD trong 3 ngày
(13 Đánh Giá)
4.4
bjohnbabu

see in PM

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0