Đóng

Ongoing Blogger for Wedding Inspiration Blog

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $145 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

We are looking for someone to come up with content & copywriting for our wedding inspiration blog. Ideally we are after someone who has a love for all things pretty, unique & wedding orientated. It will be your job to come up with 2 posts per week (for the next 12 weeks) with a focus on the alternative bride. You will be writing the blog post (1-2 small paragraphs) and providing us with any relevant images which we will then edit & post to the blog for you.

This project is for a total of 24 blog posts with potential for an ongoing role.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online