Đã hoàn thành

Project for BASEBOND

Được trao cho:

BASEBOND

please accept my bid

$200 USD trong 30 ngày
(7 Đánh Giá)
3.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

jonkhim07

start immediately..pls. pm me for the discuscion..thanks!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aksharaks

Please check your PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nabeelbari

ready to start

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0