Đã hoàn thành

Project for MartaGrom

Được trao cho:

MartaGrom

As discussed

$150 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

thurderlord

sir, your project will be done perfectly if awarded

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jamesdon63

If awarded,satisfaction is guaranteed. Kindly check your PMB.

$110 USD trong 12 ngày
(1 Nhận xét)
0.0