Đang Thực Hiện

Project for MartaGrom

project for MartaGrom.

60 articles for blog

300+ words each.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Viết quảng cáo

Xem thêm: blog project, project spinning syntax articles, health articles project, medical project words translation, project month blog, articles project, cars project words, project comment blog url

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Beijing, China

Mã Dự Án: #1051628

Đã trao cho:

MartaGrom

As discussed

$150 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

thurderlord

sir, your project will be done perfectly if awarded

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jamesdon63

If awarded,satisfaction is guaranteed. Kindly check your PMB.

$110 USD trong 12 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0