Đã hoàn thành

Writing job for nemanjaboskov

Đã trao cho:

nemanjaboskov

Here is my bid. Thanks:)

$50 USD trong 5 ngày
(59 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

nanosoftwares1

Hello sir, I have 2 years experience in article writing.I will finish the work perfectly and before the deadline [url removed, login to view] please send the project as early as [url removed, login to view] [url removed, login to view] for your replay. Thank you Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0