Đã Đóng

Artist Vanda Parker

I would like my art work to be seen outside the gallery space as a part of design in any area that can apply to – ....to make the pictures walk out of the – just for the sake of art -show space … to be like books –for many to choose and enjoy ..

thank you

kind regards,

vanda

Kĩ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Biên tập, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: vanda parker, vanda parker artist, artist data, sake, parker, art data, data entry work books, voice artist audio books, make artist, art artist, design space artist, gallery art work, artist art, artist gallery design, wanted illustration artist books india, graphic artist work product, photoshop artist wanted, javascript choose month, artist draw tattoo, shirt companies looking freelance artist, graphic artist salary club flyers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

ID dự án: #1616064

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

TRLakshan

i can do this quick and accuracy.

$250 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0