Đã Đóng

sandhyalak

i am new to this job i have done MBA in SRM UNIVERSITY CHENNAI doing PH.D IN HR for part time i would like to do this job.....

u can find work perfect once i am used to do................so kindly request you to give small project to prove myself

Kỹ năng: Viết lại bài báo, BPO, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Đọc bông

Xem thêm: data entry job chennai, srm, mba work, chennai, data entry chennai, project done university, data entry work chennai, project mba, project data entry chennai, data chennai, translate kindly request spanish, small project, mba project work, project chennai, data entry project chennai, mba project, university project mba, request data entries project, used work motiongraphiks

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1632242

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹400 cho công việc này

vineet784

check the PMB

₹400 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0