Đã hoàn thành

Seeking Marketing Copywriter!

hi there, seeking a rock star marketing copywriter, this person would write articles, and marketing content for a number of websites.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: websites marketing, copywriter websites, copywriter seeking, copywriter for articles, copywriter entry, copywriter copywriting, articles of marketing, seeking, marketing, MARKETING PERSON, copywriter , entry star, seeking marketing copywriter, marketing copywriting, data content write, marketing websites, seeking articles, rock star, write star, content copywriter, marketing data, data marketing, copywriting marketing, articles marketing, person marketing

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #214592

Được trao cho:

rajivb

Thanks for the project!

$40 USD trong 1 ngày
(173 Đánh Giá)
6.6