Đã Đóng

Virtual assistant (ladies only)

I'm lookin for a virtual assistant to work with me & also to help me relax when needed.

If you have a cam & if you open minded & if you ok with partial or full nudity, apply now!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Trợ lí trực tuyến

Xem thêm: ladies, relax, lookin, virtual cam, apply virtual, virtual copywriting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fremont, Bangladesh

Mã Dự Án: #1710512

2 freelancer đang chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

bpojob7777

more details

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Senin

Sounds interesting and love to work and know more about the Job.

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0