Đóng

word typing job

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $296 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

This is ms word typing job with good payment

you can earn weekly 500$-700$.

I am looking for honest individuals person for this project

No need past [url removed, login to view] only with a good typing speed 25-30 wpm if possible.

We provide raw receipts,

New freelancer can build their freelancing career by doing this kind of job to get excellent rating

I will pay you honestly if you work hard.

Thanks and happy Apply

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online