Đã Đóng

DATA ENTRY-COPY AND PAST

I am looking for an individual must be fast in data entry and paste also so i hope i have done this job very nicaly

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: entry copy, data entry copy, copy past, looking job copy, copy paste done, fast copy, copy paste excel job, copy past data entry, copy fast, paste copy fast

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1736825

8 freelancer đang chào giá trung bình ₹1563 cho công việc này

bpojobs7519

more details

₹1500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sriwiyono

I can work faster...please give me chance.thanks

₹2000 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
partha1385

I am properly ready for this job.

₹1500 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fjahan

m interested in this job

₹1500 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ainasalleh

hi. i want this job. i can type in fast..and i have an experience in typing.

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
arvind09

Hi, I am interested in this project.

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sheamckenzie

Please consider my bid for this project. I have a proven track record of fast delivery and excellent accuracy. Regards, Shea.

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rashmi25sd

Hi, I am interested in this project. My typing speed is 50pm. I will complete this project with excellent accuracy. Waiting for your reply.

₹1500 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0