Đã Đóng

Genuine BPO Voice & Non Voice projects Availble for Centers

2 freelancer đang chào giá trung bình $275 cho công việc này

dibyalochan

I have gone through your requirements. I am ready for further discussion.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rekognyze

I got mad skills to do this project.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0