Đang Thực Hiện

Want captcha admins !!! VERY URGENT !!!

I want captcha admin pannels for diff. servers.

which fulfills the following requirements.

*Are paying good.

*Pay on time.

*Good server speed.

If u have any server which fulfills the above requirement then pm with details, test id, rates etc.

I will prefer to buy them at low rates.

I don't want qlink, bucksinc pannels.

If u have humanocr server admin then pm me with its details.

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: captcha admins, urgent requirement, qlink time, good captcha speed, want captcha server, captcha admin details, test qlink, want buy admin, want buy qlink server, captcha speed server, details captcha, captcha server speed, time qlink captcha, captcha buy, admin qlink captcha, speed captcha server, good captcha servers, captcha server details, want admin captcha, qlink admin server, want admin qlink, admin qlink server, qlink captcha details, captcha admin server, server captcha admin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Islamabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1077085

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

gopivilva123

Hi, please refer PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
3.8
rony132

please check pmb.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hasanmoni

sir, I am ready to do work. Please details me about price.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0