Đã Đóng

Word Typing Project

Dear employer,

I hereby express my interest in the job you posted. I try my best to do the Work as your desire. Please give me chance.

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: best typing, word typing project job, express processing, express interest work, best word work, try best project, data typing word job, best typing job, express interest job, work typing word, project typing work, word typing project, typing project pfd word, typing project images word, typing project work, fast typing word, 200 word team work, project definition word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1620086

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Cakradrsainfot

please check pmb

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0