Đã hoàn thành

Long-term project for Ajit 786

Please bid as discussed.

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Biên tập

Xem nhiều hơn: ajit, year mathematics project term, cd73, code project sip client asterisk bid, transcription project term, data entry project term, java project term car rental, average php project term, project term data

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #507722

Được trao cho:

CaptaUTech

Hi, Thanks for posting a project for me.

$30 USD trong 30 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

nxmsteven

I am new here and looking for a good rating for myself. I am willing to do the work at any amount even if it is lower than the bid price and I do not mind not getting paid if my work is not up to the mark.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0