Đã hoàn thành

Load content into Joomla website

We have 20 pages on a Joomla website which need to be populated with content.

This content exists in a MS Word document, and needs to be "copied and pasted" to the appropriate pages on the website.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Viết quảng cáo, Kĩ thuật, Research Writing, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm

Xem nhiều hơn: joomla ms word, engineering copywriting, joomla load document, load joomla, word document joomla, document content word, need joomla website, joomla load, load content joomla, joomla load content

Về Bên Thuê:
( 293 nhận xét ) Bridgetown, Barbados

ID dự án: #3569195

Được trao cho:

rohitbatra

See private message.

$15 USD trong 16 ngày
(65 Đánh Giá)
4.3

13 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

puneetjaini

See private message.

$21.25 USD trong 16 ngày
(1341 Nhận xét)
7.7
GetReal

See private message.

$106.25 USD trong 16 ngày
(281 Nhận xét)
7.1
Euphontec

See private message.

$34 USD trong 16 ngày
(114 Nhận xét)
6.4
grupociberia

See private message.

$85 USD trong 16 ngày
(107 Nhận xét)
6.0
sonarkaushik

See private message.

$79.9 USD trong 16 ngày
(51 Nhận xét)
5.1
mindviewstudio1

See private message.

$55.25 USD trong 16 ngày
(9 Nhận xét)
3.8
hireitexpert

See private message.

$21.25 USD trong 16 ngày
(7 Nhận xét)
3.4
Dataprod

See private message.

$12.75 USD trong 16 ngày
(15 Nhận xét)
3.1
met0555

See private message.

$8.5 USD trong 16 ngày
(10 Nhận xét)
2.8
websiterdesigner

See private message.

$17 USD trong 16 ngày
(6 Nhận xét)
2.9
muthu19788

See private message.

$8.5 USD trong 16 ngày
(11 Nhận xét)
1.7
VaibhavBhatt

See private message.

$25.5 USD trong 16 ngày
(0 Nhận xét)
0.0