Đang Thực Hiện

$$ A Very Easy Typing Job $$

Hello friend,

I have 11 scanned pages of an English text book in jpg format.

Each page contains 300 - 400 words.

I need someone to manually type these 11 pages in MS Word format in exactly the same way as in the book.

thanks

Kĩ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Excel, PDF, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: jpg excel job, english typing excel, 158 400 words, yahoo words typing job, need data entry workers simple typing job, online based easy typing job freelancer, easy data typing job, data entry easy typing job, easy data entry typing job, easy copywriting job, need typing job, easy typing job, typing job per 1000 words, need typing job asap data entry job asap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) wattla, Sri Lanka

ID dự án: #1644175

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

saiful3344

I have excellent type for your job

$250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0