Đang Thực Hiện

$$ A Very Easy Typing Job $$

Hello friend,

I have 11 scanned pages of an English text book in jpg format.

Each page contains 300 - 400 words.

I need someone to manually type these 11 pages in MS Word format in exactly the same way as in the book.

thanks

Kỹ năng: Đánh máy, Viết quảng cáo, Excel, PDF, Tìm kiếm web

Xem thêm: jpg excel job, english typing excel, 158 400 words, yahoo words typing job, easy data typing job, easy copywriting job, need typing job, easy typing job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) wattla, Sri Lanka

Mã Dự Án: #1644175

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

saiful3344

I have excellent type for your job

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0