Đã hoàn thành

BMR writer wanted..

Được trao cho:

clengkunik

Hi, please check PM. My bid is for 100 articles.

$55 USD trong 15 ngày
(58 Đánh Giá)
5.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

jithuz23

Dear Sir, I would like to work with you in this project.I have experience in writing BMR articles. Please see PM Thanks

$60 USD trong 12 ngày
(33 Nhận xét)
5.0
myrtlebentick

Hi, i am an experienced bmr writer. pl. check pm

$60 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.4
ncuxapa

Kindly see my PM

$30 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
3.4
soheltee

sir plz see my sample.i hope i shall provide you quality work.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0