Đóng

Only for Good Writers

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Kenyans, writers needed

I need Kenyans to help me complete a project. Please bid only if you�re ready to start and complete the project.

Our starting rate is $0.2 per 100 words.

I pay daily via GAF only.

My concern is to assist you come up.

Bid $30 to save your money

if you're ready, then come along... Pls write, "I AM READY TO START AND COMPLETE THE PROJECT" to show you read the above.

Writers from Kenya, Ghana and Philipine are highly welcome

To enable me evaluate your writing skills, send me a PM with a sample article on the " The benefits of article marketing." 300 - 350 words

Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online