Đã hoàn thành

Private Project for Mr. Shamsul

Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....Private project for Mr. Shamsul......Don't Bid here.....

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Xem nhiều hơn: shamsul, amit222, private 2013, private project 2013, project online bid, bid visual basic project, 5000 programmer please post project receive bid instantly, private message flames7 posted project programming assignments, project freelance bid moon, auction bid information technology project, site shows project clients bid, can bid data entry project bangladeshi buyer, bid pcb assembly project, bid web video project

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Dinajpur, Bangladesh

ID dự án: #4548945

Được trao cho:

shamsulislam

Thanks for the project

$74 USD trong 30 ngày
(173 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

nafizqq

i m d best

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0