Đang Thực Hiện

Project for jobchix

Được trao cho:

jobchix

please consider my bid on this project. looking forward to working with you

$250 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
2.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

jonkhim07

interested for that project..

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nvayteyyyyd

why dont we try. check pm now.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mithun2bot

Dear sir i am ready for this job

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AhuanzadaWaleed

I love to do this

$30 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0