Đang Thực Hiện

Project for vawriter 3

This project is for vawriter only. If you are her, please bid on it. If you are someone else bidding, you are just wasting your time.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Xem thêm: time limit bid, time material bid, logo designers bidding bid, ghostwriting project

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Brampton, Canada

Mã Dự Án: #1726865

Đã trao cho:

vawriter

As discussed

$60 USD trong 30 ngày
(40 Đánh Giá)
4.9