Đóng

Article Rewrite

Dự án này đã được trao cho TheWordWhizz với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I have three unique articles. I need two rewrites from each article. I generally like to have each sentence rewritten from the original article. It would also help if the rewrites are similar in paragraph structure, paragraph titles, length, etc. I would be willing to pay up to $5 per rewrite. So that is $30 for the whole project.

If I like your work, I will continue to use your service over and over for both article rewrites, ebook rewrites, copywriting, etc. I like to stick with the same writers.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online