Đang Thực Hiện

Private Project for JagrutiBhadani

Private Project for Jagrutibhadani.

We already Discussed about the Project.

Please bid for 62.25USD.

Others dont Bid please

Thank you

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Viết quảng cáo, Đọc bông

Xem thêm: jagrutibhadani, already discussed, private proofreading, 25usd, bid private project, project private villa, friendfeed, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Dindugal, India

Mã Dự Án: #1722449

Đã trao cho:

jagrutibhadani

Hired by employer.

$62.25 USD trong 1 ngày
(101 Đánh Giá)
5.8