Đang Thực Hiện

Private Project for Salman

This is the Private Project for Salman.

Others Please dont bid.

We have discussed the project details and He is agreed through another Job PM.

Thank you

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Viết quảng cáo, Đọc bông

Xem thêm: private proofreading, private data entry job, bid private project, write project please, friendfeed

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Dindugal, India

Mã Dự Án: #1731934

Đã trao cho:

samengineer

Hi, I am ready to start the work.

$125 USD trong 1 ngày
(44 Đánh Giá)
4.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

jahangiri59

hi I am also a very good writer I want to work with you..please please give me a chance to work with you!!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0