Đang Thực Hiện

Project for haque32

As we discussed

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: dspolo, haque32, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Ebele, Nigeria

Mã Dự Án: #1028781

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

haque32

Sir, i am ready to start. Please more in PMB. Thanks

$30 USD trong 15 ngày
(24 Đánh Giá)
4.3
mmfzd45

I agree to do your work according to terms agreed. Most trustworthy.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9