Đang Thực Hiện

private project for JustURtype

Place your bid for 50 articles.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Mô tả sản phẩm, Viết báo cáo

Xem thêm: xplore, project 123, private report writing, place project bid, write project management articles, project work articles marketing

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1054452

Đã trao cho:

JustURtype

$6 up front for work done.

$171 USD trong 21 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

lancerohi

Sir I am the 1st bider so please give me the project please .

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Fantasticworker

Hello, I'm very interested in writing articles for you. I have experience and love this kind of job. Contact me for more information. Greetings.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0