Đã hoàn thành

Private report writing Project 093095

Được trao cho:

ishtiak146

as discussed

$30 USD trong 5 ngày
(169 Đánh Giá)
6.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

maruf063

------------------- there is no way you can reject my bid ________________________

$250 USD trong 1 ngày
(156 Nhận xét)
6.3