Đang Thực Hiện

project for aanneekhan

BID HERE...

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Biên tập, Nghiên cứu

Xem thêm: forualways3, project study bid, project website bid, project online bid, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) INDIA, India

Mã Dự Án: #1012067

Đã trao cho:

aanneekhan

i have alredy sent you sample.and i can work on regular long term basis. i can easily write 5 articles daily,i would like 2 work with you on regular basis

$30 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

ziad04

I would like to work in this project. You won't be dissatisfied with my work.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
iqranian

I can work with you at any time. You will not be disappointed with my work.

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
harrisandreson1

dear sir i am here to offer my services and would hope a positive response from your side.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0